OUR ODOO SOLUTION

Home | Solutions

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

เป็นระบบจัดการองค์กรแบบองค์รวม สำหรับการจัดการทรัพยากรทั้งภายใน, ภายนอก รวมไปถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้, ทรัพยากรด้านการเงิน, วัสดุและบุคลากรขององค์กร ERP เป็นระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายในการช่วยให้การส่งต่อข้อมูลของทุกฝ่ายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น โดยรวมถึงจัดการการเชื่อมต่อข้อมูลกับภายนอกด้วย

ด้วยประสบการณ์การวางระบบ Open Source ERP มายาวนาน เราเชื่อว่าไม่มีระบบใดที่เหมาะสมกับทุกธุรกิจและทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้โซลูชั่นที่เหมาะสม สิ่งที่เราทำคือคัดเลือกระบบ Open Source ERP ที่เหมาะที่สุดเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละประเภท และจากการศึกษา Open Source ERP ทุกตัวในตลาด เราได้เลือกเฟ้นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในตลาดเวลานี้ นั่นคือ Odoo

MODULES

Accounting & Financial Management

Customer Relation Management

Sales Management

Purchase Management

Manufacturing Management

Warehouse Management

Project Management

Document & Management

Customer & Supplier Portal

Service Management

Payroll Management

Human Resources

After-Sales Services

POS

Data Analytics

and more...

Odoo comes out of the box with very simple options. if you need a simple ERP system help you manage your business, Odoo will look and feel comfortable. Odoo comes with 500+ modules to be expanded as you grow. It is the only piece of software your organization will need.

OPEN SOURCE ERP เหมาะกับธุรกิจของท่านหรือไม่

เป็นเวลานานที่ตลาดซอฟต์แวร์ ERP ถูกครอบงำโดย ERP ลิขสิทธิ์ราคาแพงอย่าง SAP, Oracle หรือถ้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กอย่าง Dynamics ปัญหาใหญ่ที่เราได้ยินนอกจากเรื่องราคา (ซึ่งแน่นอนว่าเป็นหลักหลายล้านถึงหลายสิบล้าน) คือเรื่องความไม่เป็นอิสระ ทั้งอิสระในแง่การผูกขาดกับผู้ขายอิสระในแง่การแก้ไขระบบให้เหมาะกับธุรกิจ และสิทธิขาดในการเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์

จุดประสงค์ของบทความส่วนนี้ก็เพื่อให้ความรู้กับองค์กรสมัยใหม่ขนาดกลางและเล็กที่ต้องการหาซอฟต์แวร์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง ERP เราหวังว่าเนื้อหาส่วนนี้จะให้ความเข้าใจกับ Open Source ERP และความเหมาะสมในเชิงธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

จุดเด่นของ OPEN SOURCE ERP ที่เหนือกว่า LICENSED ERP

จากประสบการณ์ที่เคยทำงานมาทั้ง Open Source ERP และ Licensed ERP เราพบว่า Open Source ERP ได้ถูกพัฒนามาถึงจุดที่พร้อมใช้งานและมีข้อได้เปรียบ Licensed ERP หลายประการ

01

ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาร่วม 10 ปี

ปัจจุบันได้การยอมรับและใช้งานจากองค์กรจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ กว่า 3,000,000 คน

02

ไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน License

นั่นหมายถึงทุกคนในองค์กรสามารถใช้ระบบได้อย่างไม่จำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลัง จุดนี้เป็นความได้เปรียบที่สำคัญมากสำหรับบริษัทขนาดกลางซึ่งมีความต้องการเพิ่มผู้ใช้งานอยู่เสมอ และนี่เป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับซอฟต์แวร์ Licensed ERP

03

Open Source ช่วยให้ทุกอย่างง่าย

องค์กรสามารถแก้ไขหรือปรับแต่งระบบได้เอง ซึ่งในบางครั้งการแก้ไขเล็กน้อยอาจหมายถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้นมาก

04

ประสิทธิภาพสูงอย่างไม่น่าเชื่อ

Linux Server / Odoo / PostgreSQL รองรับการใช้งานของคน 100 คนพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่ต้องปรับแต่งระบบอะไรมาก 

05

เชื่อมกับระบบอื่นๆได้ง่ายกว่า

เพราะองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้มีระบบเดียว ระบบเปิดไม่มีข้อจกกัดหากต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านอื่นๆ เช่น BI, Document Management หรือ Middleware Automation อื่นๆ

06

รองรับการใช้งานชั้นสูง

Multi-Lingual, Multi-Org สำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีหลายหน่วยงานภายใน

07

เลือกได้ทั้ง Onsite หรือ Oncloud

้ด้วยการทำงานผ่าน Web / Mobile และความเป็นเจ้าระบบอย่างแท้จริง องค์กรจึงเลือกวิธีวางระบบได้อย่างอิสระ ตามความพร้อมขององค์กร

08

อิสรภาพจาก Vendor Lockin

หลุดพ้นจากปัญหาเดิมๆของซอฟต์แวร์ระบบปิด ที่มักถูกผูกมัดกับผู้ให้บริการเดิม หรือค่าใช้จ่ายในการต่ออายุซอฟต์แวร์ที่ไม่มีเหตุผล

 

ข้อได้เปรียบด้านราคา

ราคาถือเป็นจุดเด่นอีกข้อของการสร้างระบบ ERP ด้วย Open Source โดยเราสามารถตัดค่าใช้จ่ายจาก License ทิ้งได้ทั้งหมด

เมื่อเทียบกับ Licensed ERP ระดับเดียวกันอย่าง Microsoft Dynamics โปรเจคระดับเริ่มต้น (user license < 10) จะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยถูกกว่าประมาณ 50% โดยความต่างของราคาจะมากขึ้นเรื่อยๆหากจำนวน user license เพิ่มขึ้น

เปรียบ OPEN SOURCE ERP กับ TIER 1 ERP (SAP/ORACLE)

ความสามารถในเชิง Business Functionality ของ Open Source ERP อาจไม่เทียบเท่า Tier 1 ERP อย่าง SAP หรือ Oracle แต่เราพบว่า Open Source ERP มีความสามารถพื้นฐานทั้งหมดที่ ERP ดีๆพึงมี (โดยไม่มีค่า License) เราอาจอุปมาอุปไมยได้ดังนี้

หากเปรียบเทียบ SAP/Oracle หมือนกับเสื่อขนาด 10x10 ตารางเมตรที่อยู่ในห้องขนาด 10x10 ตารางเมตร คลอบคลุมทุกๆมุมของห้อง ทั้งในแง่ Business Functionality, Market Visibility และ Reporting
Open Source ERP น่าจะเปรียบได้กับพื้นที่การใช้งานส่วนใหญ่ของเสื่อที่อาจจะอยู่ที่ 9x9 ตารางเมตรมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับประเภทของเสื่อหรืออีกนัยคือ 80% ของการใช้งานส่วนใหญ่

อาจขาดบาง Functionality, Reports คำถามอยู่ที่ว่า ส่วนที่ Open Source ERP ทำงานได้รองรับธุรกิจของคุณหรือไม่ สิ่งที่อาจมาทดแทนกับความสามารถบางส่วนที่ขาดหายไปก็คือความสามารถในการปรับแต่งระบบได้ง่ายกว่ามากกว่าและลึกกว่าในเชิง Technology เราพบว่า Open Source ERP กลับมีความก้าวหน้ามากกว่าในหลายๆด้าน ด้วยความเป็น Open Source ซึ่งถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมักใช้ Open Technology ที่ดีที่สุดในขณะนั้น

ธุรกิจขนาดใดเหมาะกับ OPEN SOURCE ERP

เราพบว่าธุรกิจขนาดเล็กบนถึงขนาดกลาง ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมักได้ประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์ประเภทนี้ เหตุผลคือธุรกิจกลุ่มนี้จะมีแผนก IT หรือพนักงานที่มีความรู้ในการเรียนรู้และได้รับประโยชน์จากข้อดีของ Open Source เราพบว่าการปรับแต่งระบบเล็กน้อยได้อย่างอิสระสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างมาก

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และสามารถจ่ายเงิน 10 - 100 ล้านบาทสำหรับระบบ ERP ได้โดยไม่มีปัญหา และคิดว่าจะไม่มีปัญหาในอนาคตกับคำว่า License ที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เราคิดว่า SAP/Oracle หรือ Dynamics ก็เป็นคำตอบที่ดี

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและไม่มีผู้มีความรู้ด้าน IT ซอฟต์แวร์ ERP อาจไม่เหมาะสมซะทีเดียว เพราะ ERP เน้นที่ความถูกต้องของกระบวนการมากกว่าความคล่องตัวของธุรกิจ หลายครั้งเราพบว่า ซอฟต์แวร์บัญชีของไทยที่มีอยู่มากมายในท้องตลาดก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและไม่มีผู้มีความรู้ด้าน IT ซอฟต์แวร์ ERP อาจไม่เหมาะสมซะทีเดียว เพราะ ERP เน้นที่ความถูกต้องของกระบวนการมากกว่าความคล่องตัวของธุรกิจ หลายครั้งเราพบว่า ซอฟต์แวร์บัญชีของไทยที่มีอยู่มากมายในท้องตลาดก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า