หลักการเขียนโปรแกรมด้วย Odoo สำหรับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 4

18/10/2019 10:00 to 18/10/2019 18:00 (Asia/Bangkok)

Bangkok,

Ticket Type
End of Registration
Price
Quantity
Ticket Type: Event Registration
Event Registration
End of Registration
Oct 18, 2019, 10:00:00 AM
Price
Free
Quantity

Odoo • Image and Text

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Odoo

การสอนนี้เป็นการทำเพื่อตอบแทนสังคมโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ
โปรดพิจรณาแชร์ค่าใช้จ่าย 300 บาท/ท่านเพื่อเป็นค่าเช่าสถานที่และเครื่องดื่ม
โดยโอนมาได้ที่ธนาคารไทยพานิชย์ 0602638039 พร้อมส่งหลักฐานการโอนมาที่ kittiu@ecosoft.co.th
ทางผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่โอนเงินก่อนเท่านั้น

เนื้อหาในการอบรมนี้จะเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจในด้าน Odoo Development ที่ต้องการนำ Odoo ไปพัฒนาใช้งาน แต่ยังมีความไม่เข้าใจหล้กการของ Odoo Framework ที่ถูกต้อง ในการสอนผู้สอนจะถือว่าผู้เรียนสามารถติดตั้งโปรแกรม Odoo ตามมาตรฐานได้สำเร็จแล้วระดับหนึ่ง และจะเริ่มต้นที่การอธิบายหลักการต่างๆในการพัฒนาโมดูลใหม่หรือการปรับแต่งโมดูลเดิม

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • เป็นผู้ที่สนใจ Odoo เชิง Technical Framework และรู้จักกับภาษา Python บ้างแล้ว (การสอนจะไม่เกี่ยวกับ Business Process ของ ERP)

 • เข้าใจหลักการของ MVC (model-view-controller) และ ORM (object relational mapping) มาก่อนแล้ว

โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานของ Odoo Framework ดังต่อไปนี้

 • Odoo Framework Overview

 • Development Environment Setup

 • Basic views

 • ORM (Object Relational Mapping)

 • Relations between models

 • Model Inheritance

 • Computed fields and default values

 • Onchange

 • Model constraints

 • Wizards

 • Model Security & Rules

ในระหว่างการสอน จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถกปัญหาในแต่ละส่วนเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มเติม แต่จะเน้นที่เนื้อหาข้างต้นก่อน หากมีเวลาเหลือสามารถถกกันในประเด็นอื่นๆต่อไป

ผู้สอน: กิตติ อุปริพุทธิพงศ์ <kittiu@ecosoft.co.th>

Where

Visualize on Google Maps
S64 Co Working Space
ชั้น5 อาคารสีลม 64 ถนนสีลม
สุริยวงศ์, บางรัก
Bangkok 10500
02 267 3003

When

From 18/10/2019 10:00
To 18/10/2019 18:00

Organizer

Ecosoft Co., Ltd.
+66 (6) 1 860 1994
info@ecosoft.co.th

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #ecosoft-odoo