เขียนโปรแกรมด้วย Odoo สำหรับผู้เริ่มต้น (เรียนฟรี) รุ่นที่ 2

19/07/2019 13:00 to 19/07/2019 18:00 (Asia/Bangkok)

Bangrak, Thailand

Registration for this event is now closed

Odoo • Image and Text

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Odoo

การสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนลูกค้าและสังคมไทยที่ให้โอกาสเราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักมายาวนาน และมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ด้าน Odoo Development ที่ถูกต้องให้กับผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถนำไปใช้ก่อเกิดประโยชน์กับองค์กรและสังคมต่อไป

เนื้อหาในการอบรมนี้จะเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจในด้าน Odoo Development ที่ต้องการนำมันไปพัฒนาใช้งาน แต่ยังมีความไม่เข้าใจหล้กการของ Odoo Framework ที่ถูกต้อง ในการสอนผู้สอนจะถือว่าผู้เรียนสามารถติดตั้งโปรแกรม Odoo ตามมาตรฐานได้สำเร็จแล้วระดับหนึ่ง และจะเริ่มต้นที่การอธิบายหลักการต่างๆในการพัฒนาโมดูลใหม่หรือการปรับแต่งโมดูลเดิม

โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานของ Odoo Framework ดังต่อไปนี้

 • Odoo Framework Overview

 • Development Environment Setup

 • Basic views

 • ORM (Object Relational Mapping)

 • Relations between models

 • Model Inheritance

 • Computed fields and default values

 • Onchange

 • Model constraints

 • Wizards

 • Model Security & Rules

ในระหว่างการสอน จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถกปัญหาในแต่ละส่วนเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มเติม แต่จะเน้นที่เนื้อหาข้างต้นก่อน หากมีเวลาเหลือสามารถถกกันในประเด็นอื่นๆต่อไป

หมายเหตุ:

 • ขอสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่สนใจใน Odoo และรู้จักกับภาษา Python บ้างแล้วเท่านั้น เพราะเนื้อหาจะเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับ Programming และ Database

 • ขอสงวนสิทธ์ในการติดต่อสัมภาษณ์ผู้สนใจเรียน เพื่อดูความเหมาะสมในการเข้าเรียน

ผู้สอน: กิตติ อุปริพุทธิพงศ์ <kittiu@ecosoft.co.th>

Where

Visualize on Google Maps
Bangkok Christian Guest House
Bangkok Christian Guest House
123 Saladaeng Soi 2 Silom
Bangrak BKK 10500
Thailand

When

From 19/07/2019 13:00
To 19/07/2019 18:00

Organizer

Ecosoft Co., Ltd.
+66 (6) 1 860 1994
info@ecosoft.co.th

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #ecosoft-odoo