เขียนโปรแกรมด้วย Odoo สำหรับผู้เริ่มต้น (เรียนฟรี) รุ่นที่ 1 - (เต็ม)

28/06/2019 13:00 to 28/06/2019 18:00 (Asia/Bangkok)

Bangrak, Thailand

Registration for this event is now closed

Odoo • Image and Text

สรุปรายชื่อผู้เข้าเรียน

 1. ชัชชัย ธงถาวรสุวรรณ

 2. ปฐมพงษ์  ปานมณี

 3. กรกช ลือชาพนธารา

 4. Paitoon Buddhakird

 5. ปกรณ์ เอื้อวัชโร

 6. Pitoon Takoonpol

 7. สิราวิชญ์ ธาวินชัยสิทธิ์

 8. รัฐพงศ์ โชคมาเสริมกุล

 9. กวิน อนันทนาธร

สิ่งที่ควรต้องเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน

 • เตรียมโน๊ตบุ๊คมาเอง เครื่องผู้สอบจะใช้ระบบ Ubuntu ถ้าเหมือนกันจะดีที่สุด (ไม่บังคับ)

 • ให้ลงโปรแกรม Odoo ด้วยวิธีแบบ Source Code https://www.odoo.com/documentation/12.0/setup/install.html#setup-install-source

 • หลังจากลงระบบได้แล้ว ให้ทำ Tutorial ก่อนเข้าเรียน โดยให้ทำตามให้ได้มากที่สุด และเตรียมคำถามที่สงสัยเอาไว้ถกกันในห้องเรียน เพื่อความเข้าใจสูงสุด https://www.odoo.com/documentation/12.0/howtos/backend.html

 • เริ่มเรียน 13:00 ตรง รบกวนมาก่อนเวลาเล็กน้อย

สถานที่

 • Bangkok Christian Guesthouse (Room 4) - https://goo.gl/maps/BfJrB1PZsAYW3C8Z7

 • 123 Saladaeng Soi 2, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500

 • สถานี BTS ศาลาแดง

 • Bangkok Christian Guesthouse ไม่รับประกันว่าจะมีที่จอดรถ หากนำรถมาอาจต้องจอดที่ Central Silom Complex


พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Odoo

การสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนลูกค้าและสังคมไทยที่ให้โอกาสเราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักมายาวนาน และมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ด้าน Odoo Development ที่ถูกต้องให้กับผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถนำไปใช้ก่อเกิดประโยชน์กับองค์กรและสังคมต่อไป

เนื้อหาในการอบรมนี้จะเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจในด้าน Odoo Development ที่ต้องการนำมันไปพัฒนาใช้งาน แต่ยังมีความไม่เข้าใจหล้กการของ Odoo Framework ที่ถูกต้อง ในการสอนผู้สอนจะถือว่าผู้เรียนสามารถติดตั้งโปรแกรม Odoo ตามมาตรฐานได้สำเร็จแล้วระดับหนึ่ง และจะเริ่มต้นที่การอธิบายหลักการต่างๆในการพัฒนาโมดูลใหม่หรือการปรับแต่งโมดูลเดิม

โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานของ Odoo Framework ดังต่อไปนี้

 • Odoo Framework Overview

 • Development Environment Setup

 • Basic views

 • ORM (Object Relational Mapping)

 • Relations between models

 • Model Inheritance

 • Computed fields and default values

 • Onchange

 • Model constraints 

 • Wizards

 • Model Security & Rules

ในระหว่างการสอน จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถกปัญหาในแต่ละส่วนเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มเติม แต่จะเน้นที่เนื้อหาข้างต้นก่อน หากมีเวลาเหลือสามารถถกกันในประเด็นอื่นๆต่อไป

หมายเหตุ:

 • ขอสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่สนใจใน Odoo และรู้จักกับภาษา Python บ้างแล้วเท่านั้น เพราะเนื้อหาจะเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับ Programming และ Database

 • ขอสงวนสิทธ์ในการติดต่อสัมภาษณ์ผู้สนใจเรียน เพื่อดูความเหมาะสมในการเข้าเรียน

ผู้สอน: กิตติ อุปริพุทธิพงศ์ <kittiu@ecosoft.co.th>

Where

Visualize on Google Maps
Bangkok Christian Guest House
Bangkok Christian Guest House
123 Saladaeng Soi 2 Silom
Bangrak BKK 10500
Thailand

When

From 28/06/2019 13:00
To 28/06/2019 18:00

Organizer

Ecosoft Co., Ltd.
+66 (6) 1 860 1994
info@ecosoft.co.th

Social Stream

Participate on Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: #ecosoft-odoo