อีโคซอฟต์คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารองค์กรแบบองค์รวมด้วยระบบ ERP แบบเปิด เราทำงานด้านนี้โดยเฉพาะมามากกว่า 10 ปี เพื่อช่วยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกับความถูกต้องตามหลักบัญชีการเงินตามมาตรฐานบัญชีไทย

Odoo ERP คือซอฟท์แวร์ธุรกิจครบวงจรสามารถช่วยให้องค์กรทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีแบบเปิด Open Source องค์กรจะได้เปรียบสูงสุดเพราะสามารถควบคุมได้ทั้ง กระบวนการ - ซอฟต์แวร์ - งบประมาณ 

ปัญหาของผู้วางระบบซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่คือ ไม่เช้าใจภาษาธุรกิจ ทั้งที่หัวใจของ ERP คือ กระบวนการการทำงานของธุรกิจไม่ใช่ซอฟต์แวร์

Ecosoft สื่อสารกับลูกค้าด้วยภาษาผู้ใช้งาน และเน้นไปที่ความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ เมื่อรวมกับความเข้าใจในซอฟต์แวร์ จึงจะสามารถส่งมอบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้จริง